ვინ ვართ ჩვენ და რას ვაკეთებთ

ეიჩარ პროფესიონალთა გილდია არსებობს 8 წელზე მეტია ეიჩარ კლუბის სახელით. ამჟამად მოხდა რეორგანიზაცია და დაიწყო უფრო აქტიური როლის თამაში საქართველოში ეიჩარის განვითარებაში. ჩვენ ვართ ეიჩარ პროფესიონალები რომლებიც გავცემთ ჩვენს ცოდნასა და გამოცდილებას.ჩვენი მისიაგავანვითაროთ ადამიანური რესურსების მართვის პროცესები საქართველოში და აღმოვაჩინოთ ახალი ტალანტები.ჩვენი ხედვა გავაერთიანოთ HR პროფესიონალები საქართველოში; შევქმნათ ინფორმაციისა და გამოცდილების ურთიერთგაცვლის ერთიანი პლატფორმა HR პროფესიონალებისთვის; ვიზრუნოთ განათლების დონის ამაღლებაზე HR სფეროში; ყველგან და ყოველთვის ვიყოთ ჩვენი პროფესიის ლობისტი, დავიცვათ და ავამაღლოთ მისი პრესტიჟი; ხელი შევუწყოთ შრომითი ურთიერთობების განვითარებას და სრულყოფას; დავნერგოთ პროფესიული პრაქტიკა და ეთიკური სტანდარტები.

ჩვენი მიზნები

Ø გავაერთიანოთ HR პროფესიონალები საქართველოში;
Ø შევქმნათ ინფორმაციისა და გამოცდილების   ურთიერთგაცვლის ერთიანი პლატფორმა HR პროფესიონალებისთვის;
Ø ვიზრუნოთ განათლების დონის ამაღლებაზე HR სფეროში;
Ø ყველგან და ყოველთვის ვიყოთ ჩვენი პროფესიის ლობისტი, დავიცვათ და ავამაღლოთ მისი პრესტიჟი;

 

Ø ხელი შევუწყოთ შრომითი ურთიერთობების განვითარებას და სრულყოფას;
Ø დავნერგოთ პროფესიული სტანდარტები.