განათლების ხასისხის განვითარება

2013 წლის 7 აპრილი, კვირა თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი 116, „დიდუბე პლაზე“ მესამე სართული, ოთახი 78 (ლიფტის პირდაპირ) აწყობს სამმხრივ შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დამსაქმებლები, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები.

შეხვედრის მიზანი: • შრომის ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების პრობლემები
• შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაციის ანალიზი
• კურსდამთავრებულთა პროფესიული მომზადების სტრატეგიის მხარდაჭერა
ამოცანა: • დამსაქმებელთა მოთხოვნების გამოვლენა
• დეფიციტური სპეციალობების (პროფესიების) გამოვლენა
• შრომით რესურსებზე მოთხოვნის პროგნოზირება
შეხვედრა მოეწყობა ორ ეტაპად: 1. პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლებთან - 2013 წლის 8 აპრილს 17.00 სათზე
2. უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებთან - 2013 წლის 10 აპრილს 17.00 საათზე
მისამართი: თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი 116, „დიდუბე პლაზე“ მესამე სართული, ოთახი 78 (ლიფტის პირდაპირ) დასწრება უფასოა