ცვლილებები და დამატებები

2013 წლის 25 აპრილი, ხუთშაბათი ტრენინგის დასრულების შემდეგ ყოველი მონაწილე მიიღებს ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი შესაბამის სერთიფიკატს და ტრენინგის მასალების სრულ პაკეტს. ტრენინგი ჩატარდების თარიღი და დრო: 2013 წლის 25 აპრილს, 12.00-დან 18.00 საათამდე. ღირებულება: ტრენინგის საფასური შეადგენს 240 ლარს; !!! HR პროფესიონალთა გილდიისა (HRPG) და ადამიანის რესურსების ეროვნული ასოციაციის (HR&IPR ასოციაცია) წევრებისათვის - 190 ლარი !!! ერთი ორგანიზაციიდან ორი და მეტი წრმომადგნელის შემთხვევაში, ყოველი მონაწილისათვის საფასური 210 ლარია.

2013 წლის 25 აპრილს, რეფორმებისა და ინოვაციების ცენტრში გაიმართა HR პროფესიონალთა გილდისა და ადამიანის რესურსების ეროვნული ასოციაციის (HR&IPR ასოციაცია) ორგანიზებით ერთდღიან ტრენინგი თემაზე „შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები და დამატებები - სახელმძღვანელო ინსტრუქციები კომპანიებისათვის როგორ შევხდეთ მომზადებული ცვლილებათა პაკეტს კანონიერ ძალაში შესვლამდე“. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 31 მონაწილემ. მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი იყო როგორც ერთდღიანი ტრენინგი, მონაწილეთა აქტიურობისა და თემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე გადაწყდა მისი გაგრძელება 9 მაისს.
ადამიანის რესურსების ეროვნული ასოციაცია კვლავ გეგმავს ზემოაღნიშნულ თემაზე ერთდღიანი სემინარის გაკეთებას მაისის თვის ბოლოსთვის. 2013 წლის 25 აპრილს ადამიანის რესურსების ეროვნული ასოციაციის ოფისში გაიმართა შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების ტრენინგის მეორე ნაწილი. ტრენინგის განმავლობაში მონაწილეებს მიეწოდათ რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება.
უმჯობესია შრომის კოდექსში ცვლილებების ძალაში შესვლამდე. ტრენინგის განმავლობაში ყურადღება გამახვილდება პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობაზეც, რომელიც გავლენას ახდენს შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებზე. ტრენინგის შემდეგ მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.