განხორციელებული ცვლილებები და დამატებები

2014 წლის 25 იანვარს, მთაწმინდის პარკში, ჩატარდა კორპორატიული საღამო თიმბილდინგის ელემენტებითა და სხვადასხვა გასართობი თამაშებით, როგორებიცაა: „ალადინის ხალიჩა“ და „კორპორატიული ხიდის აგება“. ღონისძიებას ესწრებოდნენ როგორც HR პროფესიონალთა გილდიის წევრები, ასევე პარტნიორები და მეგობრები. მონაწილეები ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ საღამოთი.