სამუშაოს მაძიებლებისთვის

ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქ №8. (მიონის ბიზნეს ცენტრი)
2013 წლის 15 თებერვალი, პარასკევი.
HR პროფესიონალთა გილდია 2013 წლის 16 თებერვალს გთავაზობთ სემინარს თემაზე: « სამსახურში მოწყობის ტექნიკა » სემინარს უძღვება სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი (Ph.D) ქალბატონი ლილი ბიბილაშვილი სემინარის ხანგრძლივობა: 6 საათი სემინარის ღირებულება: 25 ლარი

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა!
“HR & IPR ასოციაციის “ S“ და “IP” პაკეტის მფლობელებისთვის სემინარზე დასწრება უფასოა.
პროგრამა სემინარის თემები
1. რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის მართებულად შედგენა
2. გასაუბრებაზე გასვლის ტექნიკა

ტრენინგის მეთოდი 1. მოკლე სალექციო კურსი
2. ჯგუფური დისკუსიები
3. ინტერაქტიური სავარჯიშოები
4. როლური თამაშები
მონაწილეები სემინარის დასრულების შემდეგ მიიღებენ სერტიფიკატს და შესაბამის სასწავლო მასალას.